Wednesday, November 4, 2009

mendung

bercanggahan pendapat itu indah,
tetapi kenapa perlu emosi?